DOTACE NA TEPELNÁ ČERPADLA

Naše firma se zaobírám kompletním vyřízením kotlíkové dotace a Nové zelené úsporám pro naše klienty. Umíme vyřídit kompletní dotace i například na dešťovky atd. Neváhejte nás kontaktovat s jakoukoliv potřebou vyřídit dotaci.

DOTACE NA TEPELNÁ ČERPADLA:

Chystáte se na výměnu kotle a máte zájem o tepelné čerpadlo? Zajistíme pro vás kompletní administraci a podání žádosti v rámci programu Kotlíková dotace. Od roku 2022 zákon zakáže neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy.

Cílem Společného programu na podporu výměny kotlů  je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť, využívajících tuhá paliva. Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. Včasnou registrací u nás zajistíte, aby byla Vaše žádost podána obratem při vyhlášení dotace ve Vašem kraji.

Tepelná čerpadla se řadí mezi alternativní zdroje energie, protože umožňují odnímat teplo z okolního prostředí (vody, vzduchu nebo země), převádět ho na vyšší teplotní hladinu a následně účelně využít pro vytápění nebo přípravu teplé vody. Pro přečerpání tepla na vyšší teplotní hladinu je třeba dodat určité množství energie.

Tepelné čerpadlo je výhodnější než elektřina, plyn, dřevo i uhlí. Získáte bezobslužný zdroj tepla s minimálními provozními náklady.

Kotle, kamna a tepelná čerpadla

 • Dotaci lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo
 • Na soustavy lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění
 • Vztahuje se i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy
Kdo může žádat:
 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky
Kolik získáte:
 • Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva - 80 000 Kč
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet - 100 000 Kč
 • Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva - 30 000 Kč
 • Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem - 45 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody - 100 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody - 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému - 140 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch - 60 000 Kč
 • Napojení na soustavu zásobování teplem - 40 000 Kč
Jak požádat o dotaci:
 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Za jakých podmínek získáte dotaci:
 • Potřebné dokumenty a podmínky zjistíte zde: Závazné pokyny pro žadatele - Rodinné domy
 • Návod, jak postupovat, najdete na stránce Jak na to
Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy:
 • Program pro seniory a nízkopříjmové vlastníky či spoluvlastníky nemovitostí
 • Získáte až 95% dotaci na výměnu neekologických zdrojů tepla
 • Bude poskytována krajskými úřady
 • Příjem žádostí odstartuje během jara 2022


Dotace 35 000 - 140 000 Kč

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo.

Upozornění: Nelze podpořit opakovanou výměnu zdroje, pokud předchozí podpořená výměna proběhla po 1. lednu 2009

Více informací na www.kotlikydotace.cz

Dotace na výměnu kotlů z programu Nová zelená úsporám je určena všem, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy.

Kontaktuje nás ohledně vyřízení dotace: