KOTLÍKOVÉ DOTACE A NZÚ

DOTACE NA TEPELNÁ ČERPADLA

Naše firma se zaobírám kompletním vyřízením kotlíkové dotace a Nové zelené úsporám pro naše klienty. Umíme vyřídit kompletní dotace i například na dešťovky atd. Neváhejte nás kontaktovat s jakoukoliv potřebou vyřídit dotaci.

Kotlíková dotace a NZÚ:

Zaujali vás kotlíkové dotace? Chystáte se na výměnu kotle a máte zájem o tepelné čerpadlo? Zajistíme pro vás kompletní administraci a podání žádosti v rámci programu Kotlíková dotace. Od roku 2022 zákon zakáže neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy.

Cílem Společného programu na podporu výměny kotlů (tzv. kotlíkové dotace) je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť, využívajících tuhá paliva. Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. Včasnou registrací u nás zajistíte, aby byla Vaše žádost podána obratem při vyhlášení dotace ve Vašem kraji.

Tepelná čerpadla se řadí mezi alternativní zdroje energie, protože umožňují odnímat teplo z okolního prostředí (vody, vzduchu nebo země), převádět ho na vyšší teplotní hladinu a následně účelně využít pro vytápění nebo přípravu teplé vody. Pro přečerpání tepla na vyšší teplotní hladinu je třeba dodat určité množství energie.

Tepelné čerpadlo je výhodnější než elektřina, plyn, dřevo i uhlí. Získáte bezobslužný zdroj tepla s minimálními provozními náklady.

Podmínky získání kotlíkové dotace

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj., z nichž jeden naplňuje podmínky přijatelnosti programu.

Na co dostanete kotlíkovou dotaci?

  • Tepelné čerpadlo včetně nákladů na jeho instalaci
  • Nová otopná soustava
  • Rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření

Výše podpory kotlíkové dotace:

  • Minimálně vynaložené náklady pro získání maximální výše dotace: 150 000 Kč
  • Pro tepelná čerpadla je stanovena výše podpory 80% z maximálních nákladů tj. 120 000 Kč.
  • 85%ní podpora tepelných čerpadel pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, tj. 127 500 Kč

Kontaktuje nás ohledně vyřízení kotlíkové dotace: