TEPELNÁ ČERPADLA E|S  SPLIT / MONOBLOK

SPLIT  VERZE NP

- je rozdělený systém a přenos tepla do topného systému v budově probíhá pomocí chladivového potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou. Jedná se o efektivní a spolehlivé řešení v chladném klimatu.

MONOBLOK VERZE AW

- venkovní jednotka uzavřený chladicí okruh s chladivem R32 a výměník tepla. Venkovní jednotka může být připojena přímo k topnému systému, což znamená, že během instalace není potřeba žádný chladicí technik. Je potřeba zajistit, že při výpadku elektrické energie nedojde k zamrznutí systému venkovní jednotky.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Podstavy pro venkovní jednotky, odvodňovací vany pro venkovní jednotky, nerezové nádrže na t.u.v., multifunkční nádrže, ventilátorové konvektory, přepínací ventily, elektrické ohřívače, mechanické a magnetické filtr na nečistoty.